Skip links

Home / Specialisaties / Vermogensdelicten

Vermogensdelicten

Alle vormen van diefstal (fietsen- en winkeldiefstal, zakkenrollerij e.d.) en heling

Er is sprake van een diefstal indien u een goed wegneemt wat aan een ander toebehoort. De meest voorkomende diefstallen zijn winkeldiefstallen waarbij men goederen zich toe-eigent zonder hiervoor te betalen. Daarnaast geldt dit ook voor diefstal van een fiets of mobiele telefoon.

In geval van diefstal wordt er opzettelijk een goed weggenomen dat toebehoort aan een ander. Dit goed zal in de regel vaak doorverkocht worden door degene die het goed heeft gestolen. Om die reden is heling strafbaar gesteld. Van heling is sprake indien u een goed verkrijgt, voorhanden heeft of overdraagt terwijl u ten tijde van het verkrijgen van dat goed wist (of had moeten weten) dat het goed van een misdrijf afkomstig was.

Voor een winkeldiefstal dient u rekening te houden met een geldboete. Gaat de diefstal gepaard met enige vorm van geweld dan dient u rekening te houden met een gevangenisstraf.

Bent u aangehouden of uitgenodigd voor een politieverhoor? Of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Gekwalificeerde diefstal (woninginbraak, autodiefstal e.d.)

Er is sprake van een diefstal indien u een goed wegneemt wat aan een ander toebehoort. In geval van gekwalificeerde diefstal is er sprake van een zwaardere variant. Hiervan is sprake indien de diefstal wordt gepleegd door twee of meer personen of wanneer sprake is van diefstal middels braak (bijvoorbeeld woninginbraak).

Indien u wordt verdacht en veroordeeld voor een woninginbraak dient u er rekening mee te houden dat dit een gevangenisstraf van enkele maanden op kan leveren. Indien bij de inbraak er grote schade is veroorzaakt of personen aanwezig waren in de woning ten tijde van de inbraak kan dit mee worden gewogen in strafverzwarende zin.

Bent u aangehouden of uitgenodigd voor een politieverhoor? Of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Verduistering (evt. in dienstbetrekking)

In geval van verduistering behoort het goed toe aan een ander. Het verschil met diefstal is echter dat bij verduistering het goed (bijvoorbeeld een geleend boek) op legale wijze al in het bezit is van de verduisteraar.
In geval van verduistering kan er een gevangenisstraf worden opgelegd van ten hoogste drie jaren of een geldboete.

Een bijkomend effect kan zijn dat u een bijzondere voorwaarde opgelegd krijgt met als gevolg dat u bepaalde beroepen niet mag uitoefenen gedurende een door de rechter opgelegde termijn.

Bent u aangehouden of uitgenodigd voor een politieverhoor? Of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Bedrog (oplichting, flessentrekkerij)

Er is sprake van bedrog iemand u iemand anders tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling heeft bewogen door opzettelijk een onjuiste mededeling te doen of juist opzettelijk iets te verzwijgen wat u wel verplicht was mede te delen.

Oplichting is strafbaar indien u een middels een valse naam of hoedanigheid een ander beweegt tot afgifte van een goed of het verlenen van een dienst waarbij u zich of een ander wederrechtelijk bevoordeeld.

In geval van bedrog kan er een gevangenisstraf worden opgelegd van ten hoogste vier jaren of een geldboete.

Bent u aangehouden of uitgenodigd voor een politieverhoor? Of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Alle valsheidmisdrijven (vals geld maken/in omloop brengen, valsheid in geschriften e.d.)

Onder valsheidmisdrijven valt o.a. valsheid in geschrifte. Hiervan is sprake indien u een geschrift valselijk opmaakt en vervalst dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, met als doel het te gebruiken alsof het een echt en onvervalst document is. Ingeval u wordt verdacht valsheid in geschrifte kan dit gevolgen hebben voor een verzekering,- krediet- en/of hypotheekaanvraag.

In geval van valsheid in geschrifte kan er een gevangenisstraf worden opgelegd van ten hoogste zes jaren of een geldboete.

Bent u aangehouden of uitgenodigd voor een politieverhoor? Of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Fraude en witwassen (belastingfraude, uitkeringsfraude, bouw- en verzekeringsfraude)

Fraude betreft een verzamelbegrip voor diverse misdrijven. Men denk aan: belastingfraude, bijstandsfraude, faillissementsfraude, Whatsapp fraude en valsheid in geschrifte. Bij fraude is er sprake van een verkeerde voorspiegeling van zaken. Vaak worden de verkeerde of onjuiste gegevens opgegeven door de fraudepleger om zo een onjuiste voorstelling van zaken te geven.

Bij het witwassen van opbrengsten van misdrijven gaat het om het verbergen of verhullen van de illegale herkomst van gelden of voorwerpen. Doel hiervan is om die opbrengsten aan het zicht van politie en justitie te onttrekken, zodat confiscatie wordt voorkomen. Witwassen kent vele verschijningsvormen en verschillende stadia. Voldoende is dat wordt (tenlastegelegd en) bewezen dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf. Niet is vereist dat het Openbaar Ministerie (en later de rechter) identificeert welk misdrijf precies aan het voorwerp ten grondslag ligt.

In geval van fraude is de straf afhankelijk van het benadelingsbedrag. Dit kan variëren van één week gevangenisstraf tot vierentwintig maanden gevangenisstraf. Daarnaast kan er sprake zijn van strafverzwarende omstandigheden zoals de duur van de strafbare gedraging, de mate waarin een verdachte voordeel heeft verkregen en het ontstane nadeel. De straffen kunnen worden gecombineerd met een geldboete.

Bent u aangehouden of uitgenodigd voor een politieverhoor? Of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Gespecialiseerd in strafrecht

20+ jaar ervaring

Persoonlijk contact

Snel schakelen

Resultaatgerichte en ervaren strafrechtadvocaat nodig?

Contact opnemen
Chat openen
1
Welkom bij De Rooij van Wijk Strafrechtadvocaten. Vragen? Stuur ons gerust een bericht via WhatsApp 👋