Skip links

Home / Specialisaties / Verkeersdelicten

Verkeersdelicten (misdrijven wegenverkeerswet)

Het verkeersrecht omvat dat deel van het recht dat zich bezighoudt met wegenverkeersrecht, het recht dat betrekking heeft op het verkeer op de openbare weg.

U kunt een boete of strafbeschikking krijgen voor het overtreden van de verkeersregels. Afhankelijk van de opgelegde maatregel kunt u of het Openbaar Ministerie de zaak voorleggen aan de rechter. Indien het een zeer ernstige overtreding betreft dient u zich direct te verantwoorden voor de rechter.

U kunt dan ook onze hulp inschakelen bij de navolgende zaken:

Ingevorderd rijbewijs

De politie kan uw rijbewijs invorderen voor te hard rijden, het rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag.

Als u verdacht wordt van het begaan van een forse verkeersovertreding of verkeersmisdrijf kan uw rijbewijs direct worden ingevorderd door de politie. Vanaf het moment van de invordering van het rijbewijs mag u geen (motor)voertuigen meer besturen. De Officier van Justitie dient binnen 10 dagen te beslissen op de verdere inhouding van uw rijbewijs. Indien de Officier van Justitie besluit dat u uw rijbewijs niet terug krijgt kunnen wij namens u een klaagschrift indienen. De rechter oordeelt vervolgens, in afwachting tot de inhoudelijke behandeling van de strafzaak, of u uw rijbewijs terug krijgt.

Heeft u naar aanleiding van de hierboven beschreven gedragingen een strafbeschikking ontvangen, of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Doorrijden na een ongeval / verlaten plaats van een ongeval

In artikel 7 van de Wegenverkeerswet (WVW) is het strafbaar gesteld om na een ongeval en/of aanrijding door te rijden. Het kan hierbij gaan om een ongeluk waarbij iemand anders letsel heeft opgelopen maar ook om een aanrijding/ongeluk waarbij er sprake is van blikschade.

Indien u toch bent doorgereden na de aanrijding/ongeval dan kunt u zich binnen 12 uur vrijwillig melden bij de politie. U kunt dan niet meer worden vervolgd voor artikel 7 WVW (deze termijn geldt niet indien u iemand in hulpeloze toestand heeft achtergelaten).

Heeft u naar aanleiding van de hierboven beschreven gedragingen een strafbeschikking ontvangen, of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Het rijden na een ontzegging

Een rijontzegging kan worden opgelegd als u een bepaalde verkeersovertreding heeft begaan zoals te hard rijden of rijden onder invloed. Dit betekent dat u voor een bepaalde tijd niet meer met een motorvoertuig mag rijden.

Indien u toch gaat rijden terwijl aan u een rijontzegging is opgelegd dan zorgt dit voor een overtreding van artikel 9 lid 7 van de Wegenverkeerswet. Hiervoor kan de rechter aan u een gevangenisstraf voor de duur van 14 dagen opleggen.

Bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Het rijden met een ongeldig rijbewijs

In artikel 107 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat u als bestuurder van een motorrijtuig verplicht bent om over een geldig Nederlands rijbewijs te beschikken. Er bestaat een verschil tussen het rijden zonder rijbewijs en het rijden zonder geldig rijbewijs. Indien u als bestuurder wel beschikt over een geldig rijbewijs maar niet langer bevoegd bent om een motorrijtuig te bestuderen vanwege een ontzegging, invordering of ongeldigverklaring van het rijbewijs dan is artikel 9 van de Wegenverkeerswet van toepassing.

Heeft u naar aanleiding van de hierboven beschreven gedragingen een strafbeschikking ontvangen, of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Joyriding

Joyriding is het gebruik maken van andermans motorvoertuig zonder zijn of haar toestemming. Het verschil met diefstal is dat bij joyriding wel de intentie bestaat om het voertuig na gebruik weer terug te brengen bij de eigenaar. Joyriding is strafbaar gesteld in artikel 11 van de Wegenverkeerswet.

De straffen die hiervoor opgelegd kunnen worden variëren van een geldboete tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Heeft u naar aanleiding van de hierboven beschreven gedragingen een strafbeschikking ontvangen, of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Het weigeren van een blaastest/medewerking aan een bloedonderzoek

U kunt door de politie worden gevorderd om mee te werken aan een blaastest dan wel een bloedonderzoek. Indien u uw medewerking hieraan weigert te verlenen heeft dit grote gevolgen. Het niet meewerken wordt namelijk gelijkgesteld aan een alcoholgehalte in schaal 9. Dit betekent dat aan u een rijontzegging voor de duur van 9 maanden kan worden opgelegd in combinatie met een forse geldboete.

Uw rijbewijs wordt dan ook standaard ingevorderd. Ons kantoor kan namens u een klaagschrift indienen tegen de inhouding van uw rijbewijs. Neemt u contact op met ons kantoor.

Gespecialiseerd in strafrecht

20+ jaar ervaring

Persoonlijk contact

Snel schakelen

Resultaatgerichte en ervaren strafrechtadvocaat nodig?

Contact opnemen
Chat openen
1
Welkom bij De Rooij van Wijk Strafrechtadvocaten. Vragen? Stuur ons gerust een bericht via WhatsApp 👋