Skip links

Home / Specialisaties / Penitentiair Recht en Re-Integratie

Penitentiair Recht en Re-Integratie

Het penitentiair recht is van toepassing op het moment dat u in een huis van bewaring, gevangenis (P.I.) of in een TBS instelling vast zit. Het penitentiaire recht is erop gericht om de rechten en plichten en van gedetineerden te waarborgen. Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet Straffen en Beschermen ingevoerd waardoor nagenoeg het gehele detentierecht gewijzigd is. Ons kantoor kenmerkt zich door een uitstekende en actuele kennis van het penitentiair recht.

Beklag directie beslissingen

Indien u het niet eens bent met een beslissing van of namens de directeur van de inrichting kunt u zich hierover beklagen. Indien u wordt bestraft voor een gedraging binnen de inrichting kunt u zich hierover ook beklagen. U kunt zelf een klacht indienen (binnen 7 dagen) waar wij u vervolgens bij de Commissie van Toezicht in kunnen bijstaan, maar u kunt ook de klacht door ons in laten dienen.

Bemiddeling/Beroep medisch handelen

Het kan zijn dat u in de inrichting niet de juiste of noodzakelijke medische/psychische verzorging krijgt die u nodig heeft. Ons kantoor kan u bijstaan in de bemiddelings- dan wel beroepsprocedure tegen de medische dienst.

Beroep RSJ

U kunt beroep instellen bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) tegen beslissingen van de Commissie van Toezicht alsmede tegen de beslissingen van de selectiefunctionaris. Ook is het mogelijk om een rechtstreeks beroep in te dienen bij de RSJ indien de selectiefunctionaris niet binnen de wettelijke termijn een beslissing heeft genomen op uw verzoek dan wel bezwaar. Ons kantoor kan voor u deze beroepsprocedure opstarten en u in deze vertegenwoordigen.

Verlofaanvragen

Sinds de invoering van de Wet Straffen en Beschermen is het systeem van regimes gebonden verloven opgeheven. De verloven dienen nu uitvoering te geven aan een door u opgesteld en in het D&R plan vastgelegd re-integratiedoel. Uit de praktijk is inmiddels gebleken dat het vaak erg lastig is om een goed onderbouwde verlofaanvraag in te dienen. Ons kantoor kan u helpen bij het indienen van een verlofaanvraag.

Gespecialiseerd in strafrecht

20+ jaar ervaring

Persoonlijk contact

Snel schakelen

Resultaatgerichte en ervaren strafrechtadvocaat nodig?

Contact opnemen
Chat openen
1
Welkom bij De Rooij van Wijk Strafrechtadvocaten. Vragen? Stuur ons gerust een bericht via WhatsApp 👋