Skip links

Home / Specialisaties / Overige delicten

Overige delicten

Mensenhandel en/of mensensmokkel

Onder mensenhandel wordt verstaan het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang. De uitbuiting van een persoon is het doel van mensenhandel. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel, de meest voorkomende vormen van mensenhandel zijn;
– Arbeidsuitbuiting, het tewerkstellen van mensen door dwang of misleiding.
– Seksuele uitbuiting, gedwongen prostitutie of loverboys.

Mensenhandel wordt gecategoriseerd als een zeer ernstig misdrijf waarbij forse straffen worden opgelegd. Hierbij kan gedacht worden aan een gevangenisstraf met in beginsel een maximale duur van 12 jaar.

Bent u aangehouden of ontboden voor een politieverhoor of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Meineed

Wanneer u van meineed verdacht wordt betekent dit dat u in strijd met de werkelijkheid hebben verklaard. U kunt alleen van meineed worden verdacht als u de eed of de belofte heeft afgelegd. Dit kan onder andere bij een getuigenverklaring voor de rechtbank.

Meineed wordt bestraf met een gevangenisstraf voor de maximale duur van 9 jaar.

Bent u aangehouden of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Criminele organisatie

Deelname aan een criminele organisatie wordt als een zelfstandig delict beschouwd. Dit betekent dat u dus vervolgd kunt worden voor deelname aan een criminele organisatie terwijl u nog geen ander strafbaar feit heeft gepleegd.

Om veroordeeld te kunnen worden voor deelname aan een criminele organisatie is het vereist dat u een aandeel in de organisatie moet hebben of de gedragingen van de organisatie ondersteunt. Daarnaast dient de organisatie het doel te hebben tot het plegen van misdrijven. Tot slot dient er sprake te zijn van een samenwerkingsverband tussen u en minimaal één andere persoon.

Deelname aan een criminele organisatie is strafbaar gesteld in artikel 140 Wetboek van Strafrecht waarbij een maximale gevangenisstraf voor de duur van 6 jaar opgelegd kan worden.

Bent u aangehouden of ontboden voor een politieverhoor of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Brandstichting

Brandstichting is een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht. Er zijn twee vormen van brandstichting; de opzettelijk gepleegde brandstichting en de brandstichting door schuld.

Opzettelijke brandstichting is strafbaar gesteld in artikel 157 Wetboek van Strafrecht waarbij er een maximale gevangenisstraf voor de duur van 12 jaar opgelegd kan worden of een forse geldboete. Om veroordeeld te kunnen worden voor opzettelijke brandstichting moet de brand opzettelijk zijn gesticht. Dit betekent dat u als verdachte de brand willens en wetens heeft gesticht.

Brandstichting door schuld is strafbaar gesteld in artikel 158 Wetboek van Strafrecht. Om hiervoor veroordeeld te kunnen worden is het niet vereist dat de brand opzettelijk gesticht is maar dat de brand wel aan u als verdachte te wijten is. Indien u hiertoe veroordeeld wordt dan bedraagt de maximale gevangenisstraf 6 maanden of een geldboete.

Bent u aangehouden of ontboden voor een politieverhoor of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Gespecialiseerd in strafrecht

20+ jaar ervaring

Persoonlijk contact

Snel schakelen

Resultaatgerichte en ervaren strafrechtadvocaat nodig?

Contact opnemen
Chat openen
1
Welkom bij De Rooij van Wijk Strafrechtadvocaten. Vragen? Stuur ons gerust een bericht via WhatsApp 👋