Skip links

Home / Specialisaties / Geweldsdelicten

Geweldsdelicten

Levensdelicten: zoals (poging) moord en (poging) doodslag

Doodslag is een ander opzettelijk van het leven beroven. Indien vast komt te staan dat er met voorbedachte raad is gehandeld leidt dit tot een bewezenverklaring voor moord.

Volgens vaste rechtspraak is dit aan de orde indien: ‘de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit en hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, zodat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekening en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven.’ Heeft de verdachte de tijd gehad om er rustig over na te denken en te komen tot het besluit, dan spreekt men van voorbedachte raad.

Moord en doodslag zijn ernstige delicten waar in de regel hoge straffen op staan. Zo staat er op moord een levenslange gevangenisstraf of een gevangenisstraf van ten hoogste dertig jaren. Bij doodslag geldt een gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.

Bent u aangehouden of uitgenodigd voor een politieverhoor? Of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Hulp bij zelfdoding, euthanasie en abortus

De euthanasiewetgeving ligt besloten in artikel 293 Wetboek van Strafrecht waarin levensbeëindiging op uitdrukkelijk en ernstig verlangen van de betrokkene sinds 1886 strafbaar is gesteld.

Dood en lichamelijk letsel door schuld

Dood door schuld komt voor in het verkeer of in algemene zin. De dood van het slachtoffer is niet aan uw opzet te wijten. Het kan wel zo zijn dat de dood van het slachtoffer aan uw schuld te wijten is. Dit kan het geval zijn indien u onvoorzichtig of roekeloos bent geweest. Denk bijvoorbeeld aan het roekeloos rijden, waarbij er meermaals wordt ingehaald, met grote overschrijding van de maximumsnelheid en rijden door rood licht.

Dood door schuld wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete.

Bent u aangehouden of uitgenodigd voor een politieverhoor? Of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Bedreiging

Het uiten van een bedreiging kan een strafbaar feit opleveren. Het opzet moet in dat geval erop gericht zijn dat degene die bedreigd is ook daadwerkelijk van de bedreiging af weet. Daarnaast moet de bedreiging zodanig zijn dat bij degene die is bedreigd de redelijke vrees kon ontstaan voor het misdrijf waarmee werd gedreigd.

Bedreiging kan met diverse misdrijven o.a. het bedreiging met openlijk in vereniging plegen van geweld tegen personen, met verkrachting, een misdrijf tegen het leven gericht, met zware mishandeling of met brandstichting.

Bedreiging wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete. Indien de bedreiging schriftelijk en onder bepaalde voorwaarde plaatsvindt, dan wordt de strafmaximum ten hoogste vier jaren. Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

Bent u aangehouden of uitgenodigd voor een politieverhoor? Of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Mishandeling

Het opzettelijk toebrengen van pijn of letsel is wat er bewezen moet worden bij een verdenking die ziet op het mishandelen van een ander. Het gaat dan om het opzettelijk toebrengen van lichaamspijn of lichamelijk letsel. Dat hier sprake van is kan worden afgeleid uit het geven van bijvoorbeeld een pijnlijke klap of het stompen of slaan.

Volgens de Hoge Raad moet onder mishandeling worden verstaan: ‘het aan een ander toebrengen van lichamelijk letsel of pijn zonder dat daarvoor een rechtvaardiging bestaat.’

Het geven van een droge klap of schop, waarbij enkel sprake is van pijn en geen letsel wordt (volgens de LOVS) bestraft met een geldboete. Indien er sprake is van een mishandeling, waardoor lichamelijk letsel als gevolg optreedt geldt ook hier dat deze in de regel wordt afgedaan middels een geldboete. Is er sprake van het mishandelen middels een slagwapen (stok of basebalknuppel e.d.) of mishandeling door middels van een kopstoot dan staat hier een taakstraf voor.

Bent u aangehouden of uitgenodigd voor een politieverhoor? Of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Diefstal met geweld en afpersing

Pleegt u een diefstal en probeert u te ontkomen door middel van geweld? Dan maakt u zich schuldig aan diefstal met geweld indien u daarmee probeert te verzekeren dat het gestolen goed in uw bezit kan blijven. Of indien u doormiddel van geweld de diefstal heeft vergemakkelijkt.

Probeert u een ander middels een bedreiging of geweld te dwingen tot het afgeven van bijvoorbeeld geld dan maakt u zich schuldig aan afpersing.

De straffen die er opgelegd kunnen worden voor diefstal met geweld variëren tussen de 2 tot 5 maanden gevangenisstraf. Omstandigheden die de straf kunnen verhogen hangen samen met eventueel letsel, waarden van de goederen en/of gebruik van voorwerpen.

Bent u aangehouden of uitgenodigd voor een politieverhoor? Of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek of gedagvaard voor een strafzitting? Neemt u contact op met ons kantoor.

Gespecialiseerd in strafrecht

20+ jaar ervaring

Persoonlijk contact

Snel schakelen

Media aandacht over Geweldsdelicten

Resultaatgerichte en ervaren strafrechtadvocaat nodig?

Contact opnemen
Chat openen
1
Welkom bij De Rooij van Wijk Strafrechtadvocaten. Vragen? Stuur ons gerust een bericht via WhatsApp 👋