KLACHTEN

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de wijze waarop door ons kantoor uw belangen werden of worden behartigd. Laat ons dat dan zeker weten.

Spreek er liefst in eerste instantie onze betreffende medewerker zelf op aan, maar indien dat gesprek uw onvrede niet kan wegnemen dan kunt u mondeling of schriftelijk een zo duidelijk mogelijk omschreven klacht indienen bij ons kantoor.

De door ons gehanteerde wijze van omgaan met uw klachten staat omschreven in deze klachtenprocedure.

Ook kunt u blijk geven van uw (on)tevredenheid over onze bijstand door middel van het invullen van het formulier klanttevredenheid.

Tenslotte maken we u erop attent dat advocaten gebonden zijn aan Gedragsregels, opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien u van mening bent dat uw advocaat zich niet conform die Gedragsregels heeft gedragen, dan kunt u zich wenden tot de plaatselijke Deken van de Orde van Advocaten (in ons geval gevestigd aan Leeghwaterlaan 26 te 5223 BA ’s-Hertogenbosch).