J.A.R. van de Velde

Jeroen van de Velde

Jeroen van de Velde
Voltooide in 2000 zijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. In februari 2002 is Jeroen beëdigd als advocaat en sindsdien heeft hij een praktijk gevoerd waarin strafrecht en familie- en jeugdrecht de boventoon voerden.
Per 1 mei 2019 is hij werkzaam bij De Rooij Van Wijk Advocaten waar hij zich nu volledig toelegt op het strafrecht en waarbinnen het jeugdstrafrecht zijn speciale interesse heeft. Jeroen verleent tevens rechtsbijstand aan minderjarigen die onder toezicht worden gesteld en/of uit huis worden geplaatst.
Jeroen van de Velde heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Personen- en familierecht
– Jeugdbeschermingsrecht
– Strafrecht
Deze registratie verplicht Jeroen van de Velde elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Eindhoven

Hoogstraat 122 • 5615 PV Eindhoven
Postbus 48 • 5600 AA Eindhoven
Telefoon: (040) 213 28 88
Fax: (040) 213 62 80
KvK: 17254465
Helmond • enkel op afspraak
Steenovenweg 5 5708 HN Helmond