Mr. J.A.R. van de Velde
Jeroen van de Velde

JEROEN VAN DE VELDE

Advocaat

Voltooide in 2000 zijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. In februari 2002 is Jeroen beëdigd als advocaat en sindsdien heeft hij een praktijk gevoerd waarin strafrecht en familie- en jeugdrecht de boventoon voerden.

Per 1 mei 2019 is hij werkzaam bij De Rooij Van Wijk Advocaten waar hij zich nu volledig toelegt op het strafrecht en waarbinnen het jeugdstrafrecht zijn speciale interesse heeft. Jeroen verleent tevens rechtsbijstand aan minderjarigen die onder toezicht worden gesteld en/of uit huis worden geplaatst. Ook staat hij personen bij die te maken krijgen met een gedwongen opname op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd)

Jeroen van de Velde heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de onderstaande rechtsgebieden geregistreerd. Deze registratie verplicht Jeroen van de Velde elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.