Skip links

Home / Disclaimer

Disclaimer

Versie 1.0, laatst bijgewerkt: DATUM

Download in PDF

Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van de maatschap De Rooij Van Wijk Advocaten. De Rooij Van Wijk Advocaten behoudt alle rechten op alle informatie (waaronder tekst, afbeeldingen en logo’s) die aangeboden wordt op deze website. Ondanks dat deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, verstrekt De Rooij Van Wijk Advocaten geen garanties ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de informatie. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden. De Rooij Van Wijk Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Tevens is De Rooij Van Wijk Advocaten niet aansprakelijk voor virussen of niet correct functioneren van deze website. Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie gepubliceerd op deze website. De Rooij Van Wijk Advocaten kan wijzigingen en aanvullingen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming aanbrengen. Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van De Rooij Van Wijk Advocaten. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door De Rooij Van Wijk Advocaten. De Rooij Van Wijk Advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. Het is niet toegestaan informatie van deze website te vermenigvuldigen, te distribueren, te wijzigen of te bewerken of op een andere wijze beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming De Rooij Van Wijk Advocaten.

Chat openen
1
Welkom bij De Rooij van Wijk Strafrechtadvocaten. Vragen? Stuur ons gerust een bericht via WhatsApp 👋