Over ons kantoor

Momenteel bestaat ons kantoor uit acht zeer op het strafrecht betrokken advocaten en één juridisch medewerker, die alle naar vermogen streven naar het bieden van kwalitatief goede strafrechtsrechtsbijstand; zij worden op onmisbare wijze ondersteund door vier al even betrokken secretariële medewerksters en een medewerkster financiële administratie.
In 2002 zijn we in Eindhoven gestart onder de naam De Rooij Bos Advocaten; vanaf 1 juni 2009 voeren we de huidige naam.
Op 1 januari 2010 openden we ook een vestiging in Helmond.
Ons kantoor kenmerkt zich door een informeel en laagdrempelig karakter en een ontspannen sfeer.
We bieden rechtsbijstand in strafzaken en bestrijken daarin vrijwel alle facetten, zowel op betalende basis als op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.
Verwijzingen naar door ons kantoor behaalde resultaten zult u op deze site vergeefs zoeken. We houden niet zo van de tromroffel op de borst.
Bevraag liever onze (oud-)cliënten of boor andere bronnen aan, zodat u zich een oordeel kunt vormen bij de beantwoording van de vraag of u ons in vertrouwen zult nemen.
We spreken en verstaan Nederlands, Engels, Duits, Turks en Bargoens, en in onze nieuwste vestiging verstaan we daarenboven ook Helmonds.
Elly van den Heuvel
Elly van den Heuvel
financiële administratie
Sherilyn Djarkasi
Sherilyn Djarkasi
Karin van der Schoot
Karin van der Schoot
Yvonne van de Vorst
Yvonne van de Vorst
Samantha Knoops
Samantha Knoops

Cliënttevredenheidsonderzoek

Dank u voor uw medewerking.
U kunt de ingevulde vragenlijst op kantoor afgeven of opsturen naar:
De Rooij & Van Wijk Advocaten
Hoogstraat 122
5615 PV Eindhoven

Klachten

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de wijze waarop door ons kantoor uw belangen werden of worden behartigd. Laat ons dat dan zeker weten.
Spreek er liefst in eerste instantie onze betreffende medewerker zelf op aan, maar indien dat gesprek uw onvrede niet kan wegnemen dan kunt u mondeling of schriftelijk een zo duidelijk mogelijk omschreven klacht indienen bij ons kantoor.
De door ons gehanteerde wijze van omgaan met uw klachten staat omschreven in de klachtenprocedure, vermeld op deze website.
Ook kunt u blijk geven van uw (on)tevredenheid over onze bijstand door middel van het invullen van het formulier klanttevredenheid, elders op deze website te vinden.
Tenslotte maken we u erop attent dat advocaten gebonden zijn aan Gedragsregels, opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien u van mening bent dat uw advocaat zich niet conform die Gedragsregels heeft gedragen, dan kunt u zich wenden tot de plaatselijke Deken van de Orde van Advocaten (in ons geval gevestigd te 5201 AA ‘s-Hertogenbosch aan Vughterweg 49).

Eindhoven

Hoogstraat 122 • 5615 PV Eindhoven
Postbus 48 • 5600 AA Eindhoven
Telefoon: (040) 213 28 88
Fax: (040) 213 62 80

Helmond

Mierloseweg 1C • 5707  AA Helmond
Postbus 248 • 5700 AE Helmond
Telefoon: (0492) 597 540
Fax: (0492) 554 021