Mr. B.G.J. de Rooij

Bert de Rooij

Bert de Rooij
Voltooide zijn studie Nederlands Recht in 1986 aan de K.H.T. (thans U.v.T.) te Tilburg. Hij werd in 1990 beëdigd als advocaat en startte in 2002 met Willem Bos het eerste advocatenkantoor in Eindhoven dat zich volledig toelegde op het verlenen van rechtsbijstand in strafzaken.
Bert de Rooij was jarenlang lid van de Commissies Strafrecht van de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch en van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch, overlegorganen waaraan wordt deelgenomen door leden van de sector Strafrecht van Rechtbank/Hof, Openbaar Ministerie en advocatuur.
Bert is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en houdt kantoor in onze vestiging in Eindhoven.
 + 31 6 54 27 24 41
 derooij@derooijvanwijk.nl
Bert de Rooij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Algemene praktijk strafrecht
– Cassatie straf
– Strafrecht financieel economisch
– Internationaal strafrecht
– Militair strafrecht
– Uit- en overleveringszaken.
Deze registratie verplicht Bert de Rooij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Eindhoven

Hoogstraat 122 • 5615 PV Eindhoven
Postbus 48 • 5600 AA Eindhoven
Telefoon: (040) 213 28 88
Fax: (040) 213 62 80
KvK: 17254465
Helmond • enkel op afspraak
Steenovenweg 5 5708 HN Helmond